IMG_1600 – Kopi

Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug besøkte Hedmark og så på forskjellige måter det drives integreringsarbeid på i fylket, blant annet besøkte hun Inn på tunet-gårdene Røne omsorgsgård og Lekvollhagan gård, begge i Stange.

Bugarden 1 - Kopi

Inn på tunet Hedmark inviterer til møte på låven hos Bugarden i Åsnes, 25. august 2016 kl. 12.00

Ullern gård 1

Beate Bråten smiler i dag, men for bare noen år siden var det langt mellom smilene. For meg var det livredning å være på Ullern gård, sier Beate.

barn - Kopi

På grunn av flom ble dessverre NÆRINGSKAFÉ på Vestigarn handleri og kafé i Trysil, tirsdag 24. mai kl. 18:30 avlyst.

IPT mot frafall 1 - Kopi

12 av 13 videregåendeelever fullførte sin planlagte opplæringsperiode inne på tunet på gården Sygard Toft. Ungdommene hadde også lavere gjennomsnittsfravær under prosjektperioden.

WH - Kopi

Vi har sett at Inn på tunet og grønn omsorg forandrer liv, sier Wenche Haslie, kjøper av Inn på tunet-tjenester for Hamar kommune. Rundt 50 personer, både tilbydere, kjøperrepresentanter og andre interesserte, møtte fram til det åpne Inn på tunet-møtet i Hamar 9. mars.

Nyhetsbrev bilde - Kopi

Fylkesmannen i Hedmark sender nå ut Nyhetsbrev om Inn på tunet, ønsker du å få disse tilsendt, så ta kontakt med Anne Pauline Skjelkvåle , kontaktinformasjon finner du her. Les Nyhetsbrev