Åsheim Ranch

 

   
Kontaktperson: Elna Therece Mørch
Adresse: Birkelymoen 52, 2344 Ilseng, se kart
Telefon: 92241358
Kommune: Løten
E-post: elnath@combitel.no
Hjemmeside: Ny side kommer
Type tilbud: Inn på tunet andre tilbud, Inn på tunet arbeid, Inn på tunet helse og omsorg, Inn på tunet oppvekst
Godkjenning: Åsheim Ranch er Inn på tunet-godkjent
Type tilbud Besøksgård ferie/fritid, elever med spesielle behov, utv.hemmede, funksjonshemmede, psykiatri/rus, avlastning for barn og unge, arbeidstrening.

 

Åsheim Ranch er en del av Inn På Tunet, og tilrettelegger pedagogiske tilbud på gården, til alle aldersgrupper. Ride SFO, rideterapi, barne- og ungdomsridning, praktiske aktiviteter og diverse arrangementer for barn.
Opplevelsen av fysisk og psykisk mestring står i fokus. En følelse av livskvalitet som gjør oss rustet til å møte personlige og sosiale utfordringer i hverdagen og på skole eller i yrkeslivet. Åsheim Ranch er kvalitetssikret og godkjent i henhold til Forskrifter om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. og med hjemmel i kommunehelsetjenesten.

ipt-logo - Kopi

 

Reklame
%d bloggere liker dette: