Bli medlem

Ønsker du å bli medlem av nettverket Inn på tunet Hedmark, er det bare å ta kontakt, vi har plass til både store og små medlemmer!

Tilbydere i aktiv drift innen Inn på tunet, innenfor områdene oppvekst, arbeid, integrering, helse og rehabilitering (nærmere definisjon: ref Inn på tunet – handlingsplan 2007) eller tilbydere som har meldt seg interessert eller er i etableringsfase av tjenester innen Inn på tunet.

Pris pr år for medlemskapet er kr 1500,- , støtte- / familiemedlemskap 1000,-