Vedtekter for Inn på tunet Hedmark

 

Vedtekter for Inn på tunet Hedmark
Vedtektene* kan du lese her:  Vedtekter IPTH sist endret 8.03.14 (PDF)
*revidert mars 2014.