Tips

Kostra

Kommunalt rapporterings-system Ta en titt her

Doffin

Offentlige anskaffelser > 1/2 mill må utlyses. Ta en titt her

Regelverket finner du her

Fagnett Demens
Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse har åpnet fagnett for dagaktivitetstilbud. SE HER

Høyre og Sp-ordførere bruker i størst grad Inn på tunet-ordningen: les forskningsrapport