Søndre Disen

 
Kontaktperson: Cathrine Gulbrandsen-Dahl
Adresse: Norddisivegen 23
2114 DISENÅ, se kart
Telefon: 957 49 752
Kommune: Sør-Odal
E-post: cgdahl@online.no
Hjemmeside: http://www.gardslivet.no
Type tilbud: Skolefritidsordning/fritidsaktiviteter for barn i skolealder. Skole/gården som pedagogisk ressurs.
Godkjenning: Søndre Disen er Inn på tunet-godkjent
Vi er en familie på fire som driver gården Søndre Disen (Sø-Dis) i Sør-Odal kommune. Cathrine er allmennlærer og Sverre er ingeniør, og Ingrid og Signe er skolejenter. Gårdsdrifta består av planteproduksjon og skogsdrift. Vi tilbyr dagtilbud for barn og unge i grunnskolen, med faglig kompetanse i trygge og tradisjonelle omgivelser. Vi har tilbud i vinter-, sommer- og høstferien, etter-skoletid-tilbud, og undervisningstilbud i skoletiden for enkeltelever, grupper og klasser. Innholdet er pedagogsik tilrettelagt og forankret i læreplanenes fag- og kompetansemål. I tillegg benytter vi gården og omgivelsene til leik, fysisk aktivitet og utfoldelse! Velkommen til oss!
ipt-logo - Kopi