Solmo gård

  solmo - Kopi
Kontaktperson: Irene Hodal
Adresse: Telneset
2500 TYNSET, se kart
Telefon: 91105762
Kommune: Tynset
E-post: solmogard@live.no
Hjemmeside: Solmo gård på facebook
Type tilbud: Barnehage/gårdsbarnehage / tilbud til barnehager og førskolebarn
Skole/Gården som pedagogisk ressurs
Godkjenning: Solmo Gård er Inn på tunet-godkjent
ipt-logo - Kopi
Reklamer