Skolegården Fagerli

 
Kontaktperson: Gunnar Kjeverud
Adresse: Vestbygdveien 236,  2312 Ottestad, se kart
Telefon: 94434582
Kommune: Stange
E-post: gunnar@skolegarden-fagerli.no
Hjemmeside: www.skolegarden-fagerli.no
Type tilbud: Inn på tunet oppvekst
Godkjenning: Skolegården Fagerli er Inn på tunet-godkjent
Alternativt skoledag for grunnskoleelever, naturskole, besøksgård for SFO, og tilbud til barnehager.

Produksjonsdyr; sau, gris, ku og høner. Hobbydyr; ender, kaniner, katter og hester.
Planteproduksjon av gress, korn, poteter og hagebruk.
Skolegården Fagerli skal være et pedagogisk alternativt opplegg for skoleelever i alle aldre, med utgangspunkt i Mjøsa, jorda og husdyrene.
Priser gis på forespørsel og kan inkludere transport t/r, mat og assistent.
Gården Fagerli i Stange – 30 da. dyrket mark
– 11 da. annet areal
– Strandlinje mot Mjøsa
– Nyrestaurert våningshus
– Låve/stallbygg
– Redskapshus/verksted
Mjøsa
– Kilder til faglig arbeid og opplevelser
– Lær om livet i Mjøsa og miljøet
– Trygghet ved vannet
– Bålplass ved vannet
– 2 båter
– Egen strandlinje
– Jorda, hagen og urtehagen
– elevene dyrker, høster og bruker
– lin, poteter, urter, korn, grønnsaker og frukt
Egen leilighet
– Beliggenhet i enden av stallbygget
– Oppholdsrom for elever
– Stue, kjøkken, bad og et rom i tillegg.
ipt-logo - Kopi