Sæterbakken Trivselsgård

 
Kontaktperson: Anne Walle og Øystein Havrevoll
Adresse: Messenlivn. 829, 2611 Lillehammer
Telefon: 62 36 11 59 / 90 93 09 11
Kommune: Ringsaker
E-post:
Hjemmeside:
Type tilbud: Besøkshjem, skoletilbud, gårdsbursdager og aktivitetsdager.
Gården Sæterbakken har 100 dyr med hovedproduksjon på sau. 50 vinterfôret sau, 19 hester, 14 katter, 4 hunder, kaniner, geit og villsvin. Trivsel settes i høysetet også for dyra. Dyrene er rolige og tillitsfulle, som gir mye tilbake til voksne og barn på Sæterbakken.
Reklamer