Røstvollen Villmarksgård

 
Kontaktperson: Stig Harald Trygstad
Adresse: Valdalsfjellet 42, se kart
Telefon: 624 59 536 / 986 01 320
Kommune: Engerdal
E-post: Stig.harald@villmarksgaard.no 
Hjemmeside: www.villmarksgaard.no
Type tilbud: Avlastning for familier som har barn- og unge med funksjonsnedsettelser. Avlastning for familier som har
barn-og unge med store atferdsvansker
Godkjent: Røstvollen er Inn på tunet-godkjent
Vi har bred kompetanse innen målgruppen barn-og unge med store atferdsvansker, samt innen målgruppen barn-og unge med ulike typer funksjonsnedsettelser. Vi jobber etter prinsipper i Sosial ferdighetstrening, samt trening i dagliglivets ferdigheter og dagsplanstyring i naturlige settinger. Vi samarbeider gjerne tverrfaglig med andre hjelpeinstanser rundt barnet og kan også tilby veiledning etter strukturerte og evidensbaserte metoder. Tilbyr også familieopphold med vekt på samspill i familien, med tilbud om endringsarbeid hos foreldre med bakgrunn I ovennevnte metoder hvor fokus er rettet mot å styrke foreldreautoritet.Vi tilbyr videre et aktivt opphold med fokus på kontakt med dyr, tilrettelagte rideaktiviteter og ledelsestrening med hest. Videre legger vi stor vekt på aktiviteter knyttet til villmarka på og utenfor gården med de aktiviteter naturen kan by på, det være seg lavvoturer, kanopadling, fisking, ride- eller vandreturer I fjellet, ski/skøyteaktiviteter, snøscooter, hinderløype i naturen eller inneaktiviteter som f.eks ulike brettspill-alt med tanke på utvikling og mestring hos det enkelte barn/ungdom. Vi har et vakkert og spennende uteeldorado og bor midt i en nasjonalpark – Femundsmarka.
ipt-logo - Kopi