Røne Omsorgsgård

  bilde_1_250 - Kopi
Kontaktperson: Anne Kirsten Stenberg
Adresse: Rønegutua 88, 2335 Stange, se kart
Telefon: 470 39 991
Kommune: Stange
E-post: a-kirs-s@online.no
Hjemmeside: www.ronenordre.no
Type tilbud: Helgeavlastning, aktivitetsgrupper, fosterhjem og hybel med oppfølging, diverse skreddersydde kulturarrangementer og gårdsbesøk. Alternativ skoledag, på forespørsel.
Godkjenning: Røne Omsorgsgård er Inn på tunet-godkjent
Røne Nordre ligger 4 km nord for Stange sentrum og 8 km fra Hamar. Avkjøringen ligger langs rv. 222. Gården ligger akkurat passe sentrumsnært og usjenert til for Inn på tunet! Vi driver med kornproduksjon.På gården har vi geiter, kaniner, hester, katter og høner. Det hører et lite skogholt til gården, og der er det et yrende dyreliv. Det er spennende å skape kontakt mellom dyr og mennesker.Vi bruker gårdens nærområde og ressurser til aktiviteter for våre brukere. Gårdsmiljøet åpner for blant annet stell av dyr og planter, friluftsliv, snekring, musikk, håndarbeid, baking og matproduksjon. Vi syns det er viktig at brukerne ser hvordan maten blir laget, og vi er opptatt av jordnære aktiviteter.Thomas er biloppretter og billakkerer, men jobber på gården på heltid. Hans kunnskap nytter ungene godt av, for han er en skikkelig ”Reodor Felgen”. Anne Kirsten er allmennlærer, men jobber hjemme på gården. Vi har to egne barn. Røne Omsorgsgård ble tildelt Bygdeutviklingsprisen i Hedmark 2013.
ipt-logo - Kopi