Tirsdag 16. juni er folk velkomne inn på tunet på Bakåsen lillle i Gjesåsen. Landbruksavdelingene i Solør, i samarbeid med Fylkesmannen i Hedmark, Solør næringshage, Solørfondet og nettverket Inn på tunet Hedmark ønsker at flere skal få øynene opp for hva Inn på tunet kan bidra med. Reklamer

Veilederen Inn på tunet – gården som læringsarena, skal gi både bonden og skolen kjennskap til hverandres områder, slik at de sammen kan tilby elevene best mulig undervisning.

Hvor: Bakåsen lille, Vestre Gjesåsvei 260, Gjesåsen Når: 16. juni 2015 kl. 12.00 – 15.00 Tema: Hva er Inn på tunet? – velferdstjenester på gård og næringsutvikling i Solør Åpent for alle: Politikere, kjøpere av velferdstjenester, brukerorganisasjoner, nye og gamle tilbydere, og andre som har interesse av Inn på tunet.

Nasjonal konferanse for Inn på tunet blir i Stavanger 2.- 3. november 2015. Tema er utsatte barn og unge, og hvordan landbruket og kontakt med natur kan gi mestring og helsegevinst.

Medlemmer i nettverket Inn på tunet fikk med seg opplevelser fra Lia-tunet i Elverum, forsikringstips og årsmøte lørdag 28. februar.

Mange hadde ønske om å få mer kunnskap om Inn på tunet i Nord-Østerdal og deltok på det åpne møtet på Tynset. Inn på tunet-tilbud er velferdstjenester på gård, som innebærer en alternativ arena for omsorg, utvikling og læring for både ung og gammel.

Det blir avholdt årsmøte for nettverket Inn på tunet Hedmark. Lørdag 28. februar på Liatunet, Elverum. Birger Magnor fra Gjensidige Forsikring kommer med forsikringstips!