Vi har sett at Inn på tunet og grønn omsorg forandrer liv, sier Wenche Haslie, kjøper av Inn på tunet-tjenester for Hamar kommune. Rundt 50 personer, både tilbydere, kjøperrepresentanter og andre interesserte, møtte fram til det åpne Inn på tunet-møtet i Hamar 9. mars.

Fylkesmannen i Hedmark sender nå ut Nyhetsbrev om Inn på tunet, ønsker du å få disse tilsendt, så ta kontakt med Anne Pauline Skjelkvåle , kontaktinformasjon finner du her. Les Nyhetsbrev

Vil du bli bedre kjent med Inn på tunet? Vi inviterer til en møteplass for Inn på tunet i Hedmark, for deg som er tilbyder eller kjøper av tjenester, eller bare interessert. Dato: 9. mars 2016 18:30 – 21:00 Sted: Kantina i Statens hus (Parkgata 36, Hamar)

Både Stange kommune og Elverum ungdomsskole har svært gode erfaringer med å benytte Inn på tunet med gården som arena, som et tjenestetilbud til barn og unge. Fylkesmannen i Hedmarks nye handlingsplan har som mål at Hedmark skal bli best i landet på Inn på tunet-tjenester.

Mestring, positive effekter på psykisk helse, fysisk aktivitet, struktur og meningsfullhet og mer til, er effekter av Inn på tunet, viser forskning.

Håkon Syljeset er glad for at han fikk en alternativ læringsarena, da han var ungdomsskoleelev. I Elverum har man gode erfaringer med Inn på tunet-som alternativ skolearena.

Varierte og rike muligheter for aktiviteter, læring og mestringsopplevelser med gården som utgangspunkt, ikke minst kan tilbudet skreddersys den enkelte bruker.