Om nettverket i Hedmark

Vi er en interesseorganisasjon som jobber for deg som er tilbyder av Inn på tunet-tjenester i Hedmark.

Vårt formål:

Inn på tunet Hedmark skal være et organisatorisk nettverk, som skal ivareta interessen
til tilbyderne innen merkevaren – Inn på tunet Hedmark. Organisasjonens formål er å
bidra til et kvalitetsmessig godt og innholdsrikt Inn på tunet-tilbud i Hedmark. Videre
skal organisasjonen være en møtearena for tilbyderne, der en tar opp faglige, sosiale og
organisatoriske spørsmål av felles interesse.

Org.nr. : 994 518 933