Medlemsinfo

Ønsker du å bli medlem av nettverket Inn på Tunet Hedmark, er det bare å ta kontakt, vi har plass til både store og små medlemmer!

Tilbydere i aktiv drift innen Inn På Tunet, innenfor områdene oppvekst, arbeid, integrering, helse og rehabilitering (nærmere definisjon: ref Inn På Tunet – handlingsplan 2007) eller tilbydere som har meldt seg interessert eller er i etableringsfase av tjenester innnen Inn På Tunet.

Pris pr år for medlemskapet er kr 1800,- , støtte- / familiemedlemskap 1000,-