LINDSTADSVEEN

  IMG_6703 - Kopi
Kontaktperson: Elisabeth Marquart
Adresse: Tallbergroa 207, 2335 Stange, se kart
Telefon: 473 00 868
Kommune: Stange
E-post: marquart@prosjektmenneske.no
Hjemmeside: www.prosjektmenneske.no
Type tilbud: Avlastning, barnevern
Tilrettelagt arbeid/arbeidstrening
Terapi/Terapiridning
Annet
Godkjent: Lindstadsveen er Inn på tunet-godkjent
Et tilbud for unge mennesker med omsorgbehov. Holdningsendring gjennom dialog.
Vi arbeider ut ifra individuelle handlingsplaner og systemisk pedagogisk metode og tenkning.
Vi legger vekt på identitet og relasjonsbygging. Vi har blant annet fokus på hest som treningsarena.
ipt-logo - Kopi