Karset gård

  karset gård
Kontaktperson: Bjørn-Magne Broen
Adresse: Karsetgutua 2o
2323 Ingeberg, se kart

Telefon:
47757866 / 93218832
Kommune: Hamar
E-post: bmbroen@gmail.com
Hjemmeside: Karset gård
Type tilbud: Avlastning, barnevern, tilrettelagt arbeid/arbeidstrening mm.
Godkjenning: Karset er Inn på tunet-godkjent
Karset gård har tilbud innenfor avlastning, barnevern, tilrettelagt arbeid/arbeidstrening, og gården som pedagogisk ressurs. Gården ligger idyllisk til på Ingeberg i Hamar kommune og drives av familien Karset Broen. Drivere er Unni og Bjørn-Magne. Sistnevnte er ansvarlig for IPT-tjenestene og er pedagogisk utdannet med 20 års erfaring fra skoleverket. Gården produserer rugeegg, og dette er en vesentlig del av livet på gården, i tillegg til alle større og mindre aktiviteter og arbeidsoppgaver som hører til en større gård med mange bygninger og store arealer.
ipt-logo - Kopi