Kvalitetssikring av Inn på tunet

Etter 1. januar 2014 er «Inn på tunet» et registrert varemerke, og gårder som ikke er godkjent kan ikke bruke logo eller kalle seg en «Inn på tunet-gård».

På Matmerk sin nettside finner du mye informasjon om Inn på tunet, blant annet fagstoff, forskning, Nasjonal strategi for Inn på tunet, og kvalitetssikring av Inn på tunet-tjenester, klikk her.