Hanestad Ranch

   IMG_2637 - Kopi
Kontaktperson: Svein og Anita Slaastad Hanestad
Adresse:
Telefon: 99548146
Kommune: Kongsvinger
E-post: anitaogsvein@me.com
Hjemmeside: http://www.hanestad-ranch.com
Type tilbud: Vi arbeider med barnevern, arbeidstrening, alternativ opplæringsarena (skole). Vi er godkjent som besøkshjem.
Hanestad Rach er Inn på tunet-godkjent.
ipt-logo - Kopi
Reklamer