Hagastua fritidsgård

  dag8 - Kopi
Kontaktperson: Grethe Hansen
Adresse: Brynsvegen 357, 2344 Ilseng, se kart
Telefon: 958 89 382
Kommune: Stange
E-post: hagastua@online.no
Hjemmeside: www.hagastua.no
Type tilbud: Fosterhjem, avlastningshjem, besøksgård, arbeidstrening, botrening i egen hybel, samt turridning, rideleir og ridekurs med islandshest.
Godkjenning: Hagastua Fritidsgård er Inn på tunet-godkjent
Hagastua er en nydelig, gammel husmannsplass fra rundt 1900-tallet, som ligger meget idyllisk til i Romedal 15 km øst for Hamar. Tunet rammes inn av gamle sjarmerende hus og en ny driftsbygning som inneholder stallplasser for våre 10 islandshester. Bygget har også salrom/WC/dusj med flislagt gulv og varmekabler. Over stallen ligger to flotte loftsleiligheter med tilgang til felles kjøkken. Disse brukes både til døgnplasseringer, til privat utleie og under ferieavlastning og rideleir om de står tomme. Driftsbygningen rommer også en liten café, et verksted, kontor, ateliè og garasjeanlegg. Bruket er på 24 mål, hvorav 16 mål er beite til våre hester.  Resterende 8 mål er tun, hage og en liten skogtapp hvor vi har en koselig 25-manns lavvo som både vi og våre besøkende ofte benytter.Vi har siden 2002 gitt tilbud om forsterhjem, beredskapshjem, avlastningshjem i helger og ferier for barn og ungdom, som sliter med ulike problemer, og vi har bred erfaring med mennesker med ulike adferdsdiagnoser, psykiske lidelser og rusproblematikk. I tillegg har vi lang og bred erfaring innen det å bruke hest i helsefremmende arbeid, og har tatt ulike kurs ved Norsk Hestesenter / Hest & Helse. Vi har stor tro på hesten som terapeut, og bruker våre islandshester i alle våre tilbud, og vi bruker tiden på det vi liker best: hest og mennesker!
Vi tar også imot drop-outs fra videregående, eller andre unge voksne som ønsker å ha et arbeidstreningstilbud på gård. Private arrangementer når vi har ledig kapasitet og mulighet til det.
ipt-logo - Kopi