Ambsødegården

 
Kontaktperson: Ann-Eli Saue
Adresse: Hersethøgda 117
2355 Gaupen, se kart
Telefon: 90744855
Kommune: Ringsaker
E-post: aesaue@hotmail.com
Hjemmeside:  Facebookside Ambsødegården IPT
Type tilbud: Skole/Gården som pedagogisk ressurs
Tilrettelagt arbeid/arbeidstrening
Eldreomsorg/tiltak for eldre m/demens
Godkjenning: Ambsødegården er Inn på tunet-godkjent
  • Vi har under etablering et tilbud for eldre personer med demens, skoleelever, og arbeidstagere med redusert restarbeidsevne som trenger arbeidstrening med mening. Tilbudet tar utgangspunkt i gården, årstidene og deltagernes interesse og dagsform. Vi vektlegger fysisk aktivitet og hjemmelagede måltider med den gode samtalen.
ipt-logo - Kopi