Akeren

   Akeren - Kopi
Kontaktperson: Solveig Rosten og Thor-Arne Rosten
Adresse: Akeren 2542 Vingelen
Telefon: 62494489
Kommune: Tolga
Mobil: 48126874 eller 94859625
E-post: solveig.rosten@hotmail.com
Hjemmeside:
Type tilbud: Avlastningshjem, besøksgård, arbeidstrening, fosterhjem.
Gården ligger i fjellbygda Vingelen. Gammelt tun med bygninger fra 1700-tallet. Driver økologisk melkeproduksjon i samdrift. Ungdyr og kalver i fjøset, fire hester og to kaniner. Hestene brukes til kjøring og ridning.
Reklamer