Aasen gård

 
Kontaktperson: Randi Olufsen Aasen
Adresse: Ellevsetervn 470, 2380 Brummundal, se kart
Telefon: 62356183 / 99044198
Kommune: Ringsaker
E-post: roluaase@online.no
Hjemmeside: www.aasengaard.no
Type tilbud: Arbeidstrening og arbeidsutprøving for personer innenfor voksenpsykiatrien, med mulighet for tilrettelegging av tilbud i forhold til ungdom under 18 år.
Godkjenning: Aasen gård er Inn på tunet-godkjent
ipt-logo - Kopi