Ullern gård

  IMG_6249 - Kopi
Kontaktperson: Cathrine Gjems Krogstad
Adresse: Sundvn 5
2100 Skarnes, se kart
Kommune: Sør-Odal
Telefon 91693959
E-post: post@ulg.no
Hjemmeside: www.ulg.no
Type tilbud: Inn på tunet arbeid,
Inn på tunet helse og omsorg
Godkjenning: Ullern gård er Inn på tunet-godkjent. 
LEVENDE LÅVE – MED LIVSGLEDE OG MESTRING
Tiltaket Levende låve, er basert på et samarbeid mellom brukeren, NAV, Nipro og gården. Låveassistentene jobber med forskjellige former for arbeid og aktiviteter, der oppgaver og arbeidsmengde tilpasses den enkelte.
Hensikten med arbeidstrening er:
– arbeid og nærhet til natur har positiv effekt på psykisk helse
– trening i daglige gjøremål – myk start
Inn på tunet gir brukerne:
– Avklaring av arbeidsevne
– Arbeidserfaring
– Personlig utvikling
– Strukturert hverdag
– Sosial trening
– Varierte arbeidsoppgaver
– Kontakt med dyr, natur og mennesker
– Bedre fysisk og psykisk helse
ipt-logo - Kopi