Setherberget gård

  Setherberget Gård - Kopi
Kontaktperson: Gro og Bjørn Boger
Adresse: Svensrud, se kart
Telefon: 90730452 / 99024820
Kommune: Eidskog
E-post: bjo-oleb@online.no
Hjemmeside:
Type tilbud: Inn På Tunet Arbeid
Inn På Tunet Oppvekst
Godkjent: Setherberget gård er Inn på tunet-godkjent
Elever med spesielle behov og varig tilrettelagt arbeid (VTA)
Driver planteproduksjon på gården (korn)
Vi har satset på å ha med brukere på de daglige gjøremålene på gården. Vi har snekret, sveiset, kjørt traktor, hogget ved og brukt motorsag. Før brukerne får bruke eventuelle maskiner og utstyr, må de få opplæring, og signere på at opplæring er gitt.
ipt-logo - Kopi