Ministeren fikk innblikk i integrering inne på tunet

IMG_1600 – Kopi

Integreringsministeren besøkte Inn på tunet. Foto: Annett Dalsbø

Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug besøkte Hedmark og så på forskjellige måter det drives integreringsarbeid på i fylket, blant annet besøkte hun Inn på tunet-gårdene Røne omsorgsgård og Lekvollhagan gård, begge i Stange.

  • Barn som kommer fra krigsherjede områder er ofte traumatisert og har behov for trygghet. Det jordnære på gården appellerer naturlig til omsorg, fortalte Annett Dalsbø, driver av Lekvollhagan gård.

Hun fortalte videre at trygghet skaper mulighet for relasjonsetablering, på veien til skole og arbeidslivet. Dyrene brukes terapeutisk og inviterer til samtaler og handling, dette fører til mer våkenhet og bevissthet hos barna.

  • Vi kan gi enslige mindreårige flyktninger traumebehandling parallelt med læring og integrering, var litt av det Inn på tunet-tilbyderen fortalte til statsråden.

Røne omsorgsgård bygde de i 2011 et ekstra hus på gården, som benyttes som hybler med oppfølging for ungdommer, blant annet enslige mindreårige flyktninger. Fem ungdommer har bodd der siste året. På gården er det også fritidstilbud for åtte ungdommer én kveld i uka. Røne omsorgsgård fikk Bygdeutviklingsprisen for Hedmark i 2013.

Finn fram til Inn på tunet-tilbydere i de ulike kommunene i Hedmark under menyen Tilbydere i Hedmark.