Inn på tunet – en ressurs i Solør!

Bugarden 1 - Kopi
Inn på tunet Hedmark inviterer til møte på låven hos
Bugarden i Åsnes, 25. august 2016 kl. 12.00

Vi ønsker å vise fram hva Inn på tunet kan tilby og få en dialog om offentlig-privat samarbeid knyttet til velferdstjenester i Solør.

Gårdene i Solør sitter på en fantastisk ressurs for kommunene, med muligheter for gode og helsefremmende tilbud til både unge og eldre.

Inn på tunet er et satsingsområde for både sentrale og lokale myndigheter. Fylkesmannen i Hedmark har gode ambisjoner for denne næringa, og vi håper også Solør-kommunene ser muligheter.

Anne Pauline Skjelkvåle fra Fylkesmannen i Hedmark kommer for å fortelle om Inn på tunet, prosjektleder Anette Strand Sletmoen forteller om nettverket i Hedmark. Gårddrivere Mona Wiik og Ole Albert Eig forteller om tanker for gården, og vi ønsker åpen dialog for å skape næringsvekst i Solør.

Påmelding: send mail med emne «påmelding Bugarden» til adressen ipthed@online.no
innen 23. august. PS! Kle deg godt.

Invitasjon i pdf-fil: Velkommen til Bugarden og Inn på tunet-møte

Velkommen til Bugarden besøksgård, Gamle Knappumsveg 91 i Åsnes !