LES: – Grønn omsorg har endret liv

 • Vi har sett at Inn på tunet og grønn omsorg forandrer liv, sier Wenche Haslie, kjøper av Inn på tunet-tjenester for Hamar kommune.

  hamar kommune

  Fra venstre, Inger Qvale og Wenche Haslie fra Hamar kommune blir intervjuet av Turid Stalsberg, Hedmarken landbrukskontor.

Rundt 50 personer, både tilbydere, kjøperrepresentanter og andre interesserte, møtte fram til det åpne Inn på tunet-møtet i Hamar 9. mars.

Blant foredragene var et intervju med Wenche Haslie og Inger Qvale fra Hamar kommune, som begge kjøper velferdstjenester fra gårder i forbindelse med avlastning og psykisk helse. Det har de gjort i rundt 10 år.

 • Gårdsmiljøet er en ting, men det er de rette folka på gårdene som gjør den store forskjellen for brukerne, og når det er på plass, så er Inn på tunet det beste tilbudet i verden for mange, smilte Wenche Haslie.

Gode erfaringer

Også Inger Qvale fortalte om gode erfaringer med avlastning for barn og unge.

oversikt - Kopi

Rundt 50 personer møtte opp på åpent Inn på tunet-møte i Hamar. Foto: Turid Stalsberg

 • Vi får utrolig mye bra tilbakemeldinger fra foreldrene, og det betyr at ungene har det bra. Det er helt essensielt at ungene ønsker seg til en avlastningsplass, sa Qvale.

Intervjuer Turid Stalsberg fra Hedmarken landbrukskontor stilte spørsmål om hvordan Inn på tunet og grønn omsorg er forankret i Hamar kommune.

 • Vi opplever nå at bruk av denne type velferdstjenester har fått fotfeste i organisasjonen og er kjent. Kjøp av grønne velferdstjenester er nok ikke så personavhengig som tidligere, samstemte damene.

Inn på tunet-tjenestene, som kommunen kjøper, er lovpålagte, men de kunne likevel ikke garantere at tjenestene aldri vil komme på kuttlisten, dersom kommunen må spare penger.

 • Da blir det et prisspørsmål, svarte Qvale.

De ser begge to at avtaleperioder på ett til to år gir lite forutsigbarhet for tilbydere.

 • Ja, vi erkjenner at det er vanskelig å forholde seg til, men dette handler om budsjettene i kommunen, sa Qvale.

Kvalitetssikring

Matmerk - Kopi

Marit Strand, Matmerk.

Ellers på programmet fortalte Marit Strand fra Matmerk om Inn på tunet-godkjenningsordningen.

 • Det er viktig at man blir godkjent, og det er viktig at godkjente tilbydere jobber sammen og synger i kor. Hvem er egentlig konkurrenten deres? Spurte Strand.

Hun mener at Inn på tunet-tilbydere må legge vekt på det unike ved konseptet, og ikke se på nabotilbydere som konkurrenter, men heller samarbeidet for felles næringsvekst.

I dag har Hedmark 33 godkjente Inn på tunet-gårder, og mange av de frammøtte tilbyderne på møtet var godkjente. I Fylkesmannens handlingsplan har man en målsetting om 55 godkjente Inn på tunet –gårder i Hedmark innen 2018.

 • Vi har ambisiøse mål, og de må vi jobbe sammen om, sa Inn på tunet-ansvarlig hos Fylkesmannen, Anne Pauline Skjelkvåle.

Våg å bli sett

Ingrid Lekve, Inn på tunet-tilbyder på Mattisrud i Løten, og journalist og prosjektleder for nettverket Inn på tunet Hedmark, Anette Strand Sletmoen, holdt innlegg om bruk av sosiale medier som markedsføringskanal.

Mattisrud fb - Kopi

Ingrid Lekve, tilbyder på Mattisrud i Løten.

 • Jeg var veldig skeptisk til Facebook før, men nå føler jeg at jeg kan prate med folk og fortelle hva vi driver med på gården gjennom kanalen. Vi merker at vi får salg gjennom Facebook, sa Lekve.

Men begge to vektla at det er svært viktig med personvern og stor bevissthet rundt hvordan man benytter sosiale medier som markedsføringskanal.

 • Jeg legger aldri ut bilder hvor man kan gjenkjenne brukere. Derimot legger jeg ut fine bilder hvor folk er anonyme, dyr, unger og fin natur får flest likerklikk, og er det publikum liker aller best på siden vår, fortalte Lekve.

Se programmet her.

Tekst/foto: Anette Strand Sletmoen