Månedlige arkiver: mars 2016

LES: – Inn på tunet hindrer frafall

12 av 13 videregåendeelever fullførte sin planlagte opplæringsperiode inne på tunet på gården Sygard Toft. Ungdommene hadde også lavere gjennomsnittsfravær under prosjektperioden.

LES: – Grønn omsorg har endret liv

Vi har sett at Inn på tunet og grønn omsorg forandrer liv, sier Wenche Haslie, kjøper av Inn på tunet-tjenester for Hamar kommune. Rundt 50 personer, både tilbydere, kjøperrepresentanter og andre interesserte, møtte fram til det åpne Inn på tunet-møtet i Hamar 9. mars.