LES: Bli kjent med Inn på tunet – åpent møte

Hest_IPT_01 - KopiVil du bli bedre kjent med Inn på tunet? Vi inviterer til en møteplass for Inn på tunet i Hedmark, for deg som er tilbyder eller kjøper av tjenester, eller bare interessert.

Dato: 9. mars 2016 18:30 – 21:00
Sted: Kantina i Statens hus (Parkgata 36, Hamar)

Program:

  • «Hedmark skal bli best på IPT-tjenester». Handlingsplanen for IPT legges fram med informasjon om hvordan målene skal nås. Info om kurspakker med mer.  v/  Anne Pauline Skjelkvåle, Fylkesmannen i Hedmark
  • «Er du godkjent» Hvorfor kvalitetssikring av IPT-tjenesten på gården? Hva innebærer merkeordningen, regodkjenning med mer? Fokus på å få flere til å bli «Godkjent IPT gård» gjennom merkeordningen KSL. v/ Marit Strand fra Matmerk.
  • Presentasjon av «gode hjelpere» før pausen, blant annet Mari Pandum fra Innovasjon Norge Innlandet.
  • «Våg å bli sett» Bruk av sosiale medier til markedsføring. v/ Anette Strand Sletmoen, journalist og prosjektleder for nettverket Inn på tunet Hedmark. Ingrid Lekve, Inn på tunet-tilbyder på Mattisrud forteller om sine erfaringer.
  • Kjøpers erfaring. Intervju med Wenche Haslie og Inger Qvale fra Hamar kommune.
  • Kaffeservering med noe attåt

Arrangører:

Nettverket Inn på tunet Hedmark, Ringsaker Landbrukskontor, Hedmarken landbrukskontor og Fylkesmannen i Hedmark.

Kontaktperson: Anne Pauline Skjelkvåle, fmheaps@fylkesmannen.no

HUSK PÅMELDING HER: Åpent møte