LES: – Hedmark skal bli best på Inn på tunet

IMG_6275 - Kopi

Fra venstre, Thilla Marie Nerli Lerberg, barnevernsleder Stange kommune, Anne Kathrine Fossum, assisterende fylkesmann, Thomas Støa Karseth, Anne Kirsten Stenberg Karseth og Haavard Elstrand, landbruksdirektør hos Fylkesmannen.

Både Stange kommune og Elverum ungdomsskole har svært gode erfaringer med å benytte Inn på tunet med gården som arena, som et tjenestetilbud til barn og unge. Fylkesmannen i Hedmarks nye handlingsplan har som mål at Hedmark skal bli best i landet på Inn på tunet-tjenester.

Barnevernsleder i Stange kommune, Thilla Marie Nerli Lerberg, sier at de opplever at Røne omsorgsgård og Inn på tunet-tilbudet der gir det det lover, nemlig mestring, utvikling og trivsel for barn og unge.

Inn på tunet defineres som tilrettelagte og kvalitetssikrede velferdstjenester på gårdsbruk, som skal gi mestring, utvikling og trivsel.

Omsorg og læring

Stange kommune benytter Røne omsorgsgård for bosetting av mindreårige flyktninger, botrening og aktivitetstilbud for andre barn og unge, som trenger ekstra oppfølging.

  • Vi har hatt gode erfaringer med å benytte Røne omsorgsgård siden 2008. Det er ikke alle som er egnet til å drive med dette, men på Røne har vi et svært godt tilbud, sier barnevernsleder i Stange kommune.
IMG_6285 - Kopi

Elever, som har deler av sin opplæringstid på Lia-tunet, hadde elgjakt på timeplanen da Fylkesmannen lanserte sin nye Inn på tunet-handlingsplan.

Fylkesmannen i Hedmark lanserte 29. september sin nye handlingsplan for Inn på tunet i Hedmark, både på Røne omsorgsgård i Stange og ved Lia-tunet i Elverum, som begge er Inn på tunet-tilbydere.

  • Lia-tunet står for læring i arbeid, sier Margrethe Bjørnstad Furuli, som siden 2007 har hatt ansvar for å drive med Inn på tunet som en alternativ læringsarena for grupper av elever ved Elverum ungdomsskole.

Skolen har svært gode erfaringer med denne type opplegg, og samtlige elever som har vært på Lia-tunet gjennom årene, er i videre i utdanningsløp eller i jobb, les mer om det her.

Best i landet med brukerfokus

Fylkesmannen i Hedmark og dens styringsgruppe, som har jobbet med planen, har som mål at Hedmark skal være ledende innen Inn på tunet-tjenester.

  • Det er kanskje ambisiøst, men vi skal jobbe sammen om å få det til, sa Fylkesmannens landbruksdirektør Haavard Elstrand.

Styringsgruppa, som har bidratt til handlingsplanen, har blant annet bestått av representanter fra NAV, Mental helse Hedmark, Høgskolen i Hedmark, Løten kommune, Hedmark fylkeskommune, Innovasjon Norge, Hedmark bondelag, Hedmark bonde- og småbrukarlag, KS Hedmark og Oppland, Inn på tunet-nettverket og Fylkesmannen.

  • Planen har brukeren og deres behov i fokus, og det har vært svært viktig for styringsgruppa, sa Elstrand.

Det er spesielt lagt vekt på brukergruppene: personer med demenssykdom, barn og unge, psykisk helse og rusomsorg, integrering av innvandrere.

Hele handlingsplanen og tiltak som skal gjennomføres, kan du lese her.

Reklamer