LES: Grønn omsorg gir god effekt

ut i det fri - KopiMestring, positive effekter på psykisk helse, fysisk aktivitet, struktur og meningsfullhet og mer til, er effekter av Inn på tunet, viser forskning.

Hva forteller Nordisk litteratur om Grønn omsorg, tilbud på gård til mennesker utenfor skole eller arbeidsliv, eller med psykiske og/eller rusrelaterte problemer, som er publisert fra 1995 til april 2014?

Det har Høgskolen i Hedmark forsket på, og hovedfunnene er:

Grønn omsorg-tjenestene, som er beskrevet i litteraturen, bidrar til positive aktiviteter for målgruppen vår. Sju hovedkategorier oppsto gjennom analysen: mestring, positive effekter på psykisk helse, fysisk aktivitet, struktur og meningsfullhet, følelsen av verdighet gjennom å utføre en «vanlig» jobb, positive sosiale effekter, dyr og natur som oppleves som støttende. Det skriver forfatterne av artikkelen, som du finner her.

Fagstoff og mer forskning på Inn på tunet, finner du på Matmerk sin hjemmeside.