LES: Vil også at folk skal få gro godt på gården

IMG_5903 - KopiVarierte og rike muligheter for aktiviteter, læring og mestringsopplevelser med gården som utgangspunkt, ikke minst kan tilbudet skreddersys den enkelte bruker.

IMG_5892 - Kopi

Kine Andersen fortalte engasjert om hvordan de kan utnytte gården og sin kompetanse til å skape vekst for barn og unge i Solør.

Kine Andersen og Tor Håkon Moe på gården Bakåsen lille i Gjesåsen var vertskap for åpent Inn på tunet-møte i Solør. De fortalte om varierte og rike muligheter for aktiviteter, læring og mestringsopplevelser med gården som utgangspunkt, ikke minst at tilbudet kan skreddersys den enkelte bruker.

Randi Mælum fra Austvang gård i Hof fortalte om sitt tidligere tilbud for personer med demens i Åsnes, hun håper at Solør-kommunene skal bestemme seg for at de ønsker å satse på den naturlige sansehagen, som et av flere dagaktivitetstilbud. Både Løten, Engerdal, Tolga og Os, har alle Inn på tunet-tilbud for personer med demens i sine kommuner. Forskning viser at Inn på tunet-aktiviteter forebygger og utsetter institusjonsbehov, ergo sparte penger.

Anne Pauline Skjelkvåle fra Fylkesmannen i Hedmark, holdt også innlegg om kvalitetssikring av Inn på tunet-tjenester, og hun mener at Solør har store muligheter for å utvikle rike Inn på tunet-tilbud.

Solør har hele sju medlemsgårder i nettverket Inn på tunet Hedmark, som tilbyr tjenester for ung og gammel, innen praktisk og naturlig læringsarena, arbeidstrening, rus, psykisk helse, demens og mye mer. Inn på tunet tilbyr skreddersøm innen velferdstjenester.