Les: Ønsker velkommen inn på tunet i Solør

IMG_5648 - Kopi

Kine Andersen, Ivar Solberg, landbrukskontoret i Grue og Iver H. Breisjøberg, landbrukskontoret i Våler/Åsnes håper mange kommer til Bakåsen lille 16. juni, for å se og høre om hva Inn på tunet kan bidra med.

Tirsdag 16. juni er folk velkomne inn på tunet på Bakåsen lillle i Gjesåsen. Landbruksavdelingene i Solør, i samarbeid med Fylkesmannen i Hedmark, Solør næringshage, Solørfondet og nettverket Inn på tunet Hedmark ønsker at flere skal få øynene opp for hva Inn på tunet kan bidra med.

Inn på tunet er tilrettelagte og kvalitetssikrede tjenestetilbud på gårdsbruk, det blir også kalt Grønn omsorg. Tilbudet skal gi mestring, utvikling og trivsel for deltakerne. Aktivitetene i tjenestetilbudet er knyttet opp til gården, livet og arbeidet der. Inn på tunet er velferdstilbud på gårdsbruk for enkeltmennesker eller grupper.

– Jeg brenner for planter og dyr og ønsker å benytte de ressursene vi har på gården til å gi andre læring og mestringsopplevelser, sier Kine Andersen, vertinne på Bakåsen lille.

Over 100 sau og lam koser seg på gården om dagen, og et par hester har Kine også. Kine er medlem av nettverket Inn på tunet Hedmark, som består av rundt 40 tilbydere over hele Hedmark.

– Å forholde seg til dyr, gir noe spesielt for alle mennesker, ikke minst lærer man seg til å ta ansvar, sier Ivar Solberg ved landbrukskontoret i Grue.

Kollega i Våler og Åsnes samstemmer.

– Et strukturert opplegg i regi av Inn på tunet på en gård, med dyr og natur, kan gi bedre livskvalitet og utvikling for både unge og gamle, sier Iver H. Breisjøberg, rådgiver for landbruk og næringsutvikling i Våler/Åsnes

– Jeg tror nå tiden er moden for å benytte alternative arenaer både innen skole, arbeidspraksis, rus, psykisk helse, demensomsorg og mye mer, det finnes i utgangspunktet ingen grenser for hvem som har nytte og glede av å delta i livet på en gård, sier Solberg.

Alle tre håper at mange blir å se på Bakåsen lille 16. juni.

– Vi håper spesielt at politikere og folk som jobber med mennesker i kommunene og andre etater kommer inn på tunet 16. juni, for å se og høre om hva Inn på tunet kan bidra med, sier Solberg.

– Forskning viser klart at Inn på tunet er bra for både unge og gamle, sier Kine Andersen.

Reklamer