Les: Ny veileder for Inn på tunet – gården som læringsarena

skoleveilederVeilederen Inn på tunet – gården som læringsarena, skal gi både bonden og skolen kjennskap til hverandres områder, slik at de sammen kan tilby elevene best mulig undervisning.

Stadig flere bønder tilbyr viktige velferdstjenester overfor skoler i nærmiljøet. Det aktive gårdsbruket gir en rik og variert ramme for undervisning og opplæring innen de fleste skolefag.

I mai ble veilederen til bruk for skoler og Inn på tunet-gårder presentert på Utdanningsdirektørens informasjonsmøte for skoleledere i Oslo og Akershus. Fylkesmannen i Oslo og Akershus har utarbeidet veilederen i samarbeid med Hvam Agroutvikling og Matmerk, og i dialog med Kunnskapsdepartementet.

Reklamer