Les: Nasjonal konferanse for Inn på tunet «MED MESTRING SOM BALLAST»

Hest_IPT_01 - KopiNasjonal konferanse for Inn på tunet blir i Stavanger 2.- 3. november 2015. Tema er utsatte barn og unge, og hvordan landbruket og kontakt med natur kan gi mestring og helsegevinst.

Årets konferanse retter søkelys på utsatte barn og unge. Under konferansen vil man se på hvordan landbruket og natur kan gi helsefremmende tilbud til denne gruppen. Bruk av planter og dyr i pedagogisk og terapeutisk sammenheng vil bli satt på dagsorden. Med dette som bakteppe, vil foredragsholderne på konferansen presentere nyere nasjonal og internasjonal forskning, vise gode tiltak som eksisterer, samt presentere ideer til hvordan vi kan løse fremtidens helseutfordringer for barn og unge på tvers av sektorer. Nasjonal veileder for bruk av landbruket som læringsarena blir presentert og diskutert på konferansen.

Det lokale vertskapet for årets konferanse er Fylkesmannen i Rogaland, som ønsker velkommen til Clarion Hotel Energy, Stavanger 2.-3. november.

Program og påmelding her: Nasjonal konferanse for Inn på tunet – Med mestring som ballast

Reklamer