Månedlige arkiver: mai 2015

Les: Ny veileder for Inn på tunet – gården som læringsarena

Veilederen Inn på tunet – gården som læringsarena, skal gi både bonden og skolen kjennskap til hverandres områder, slik at de sammen kan tilby elevene best mulig undervisning.

Les: Velkommen inn på tunet i Solør – åpent møte om velferdstjenester på gård

Hvor: Bakåsen lille, Vestre Gjesåsvei 260, Gjesåsen Når: 16. juni 2015 kl. 12.00 – 15.00 Tema: Hva er Inn på tunet? – velferdstjenester på gård og næringsutvikling i Solør Åpent for alle: Politikere, kjøpere av velferdstjenester, brukerorganisasjoner, nye og gamle tilbydere, og andre som har interesse av Inn på tunet.

Les: Nasjonal konferanse for Inn på tunet «MED MESTRING SOM BALLAST»

Nasjonal konferanse for Inn på tunet blir i Stavanger 2.- 3. november 2015. Tema er utsatte barn og unge, og hvordan landbruket og kontakt med natur kan gi mestring og helsegevinst.