LES: Inn på tunet-gårder sikres på nytt

Regodkjenning 1 - Kopi

Randi Mælum på Austvang gård i Åsnes sier at godkjenningsordningen skjerper Inn på tunet-tilbydere.

223 Inn på tunet-gårder rundt om i landet har blitt regodkjent, eller er nå i prosess med regodkjenning.

To år har gått siden de ble godkjente Inn på tunet-gårder for første gang, og nå er det tid for en ny gjennomgang av blant annet sikkerhetsrutiner på gårdene. Dette er viktig for både bruker, kjøper og tilbyder på gårdene.

Det er Matmerk som har ansvar for å godkjenne Inn på tunet-gårdene, og seniorrådgiver Bjørn Austad Hvaleby hos Matmerk forteller at andre gangs godkjenning er godt i gang.

– De som ble godkjent høsten 2012 og våren 2013 er satt ut til ny revisjon, sier Hvaleby.

– De fleste vil godkjennes på nytt

Hvaleby forteller at en revisjon innebærer at tilbydere av Inn på tunet-tjenester må gå igjennom sikkerheten og ulike rutiner på gården på nytt, og så får de besøk av en revisor igjen, som påser at tilbydere har gjort det de skal. Matmerk har nå totalt 559 gårder inne i sitt system for Inn på tunet-godkjenning, totalt er det nå 366 godkjente Inn på tunet gårder rundt om i landet, mange godkjente for første gang, men noen for andre gang.

– De fleste som det nå kreves regodkjenning av, velger å utføre det, og hvert 2. år blir det stilt krav om ny regodkjenning, for at gården skal kun bruke Inn på tunet-merkevaren, sier Hvaleby.

– Revisjon skjerper oss

Regodkjenning 2

På Tyriberget Øvre i Stange er det synlig bevis på at gården er Inn på tunet-godkjent.

To gårder som er regodkjent i Hedmark, er Austvang ved Randi Mælum i Åsnes og Tyriberget Øvre i Stange, med Elisabeth Marquart. Begge mener at det er svært viktig å følge opp sikkerheten på gården og regodkjenne den som Inn på tunet-gård.

– Det er viktig å ha fokus på å videreutvikle og arbeide med gården under de to mellomårene for ny godkjenning, slik at man kan dokumentere alt av både praktisk HMS og det teoretiske, sier Marquart.

Marquart forteller at det også ved omlegging av driften er viktig å sikre at det blir gjort en jobb med nye analyser og beskrive nye tiltak, både i forhold til inntekt, forsikringer og annet. Randi Mælum forteller at det er revisor på vegne av Matmerk, som tar kontakt når det er på tide med en ny revisjon.

– Ved en revisjon er det viktig å vise at en faktisk bruker det verktøyet en har laget, slik at det har en nytteverdi. Revisjon er bra, det skjerper og utfordrer oss til å tenke kvalitet og sikkerhet både for oss selv og brukerne av tilbudet, sier Mælum.

Her finner du godkjente gårder

Det er bare gårder som er godkjent gjennom Matmerk som kan benytte seg av merkevaren Inn på tunet.
Her kan du leser mer om godkjenningsordningen.

Du finner fram til den enkelte godkjente gård over hele landet gjennom Matmerk sin hjemmeside her.

Se vedlegg med oversikt over antall godkjente Inn på tunet-gårder i de enkelte fylkene her: Godkjenninger pr 26. januar 2015 med oversikt over regodkjenninger

Tekst: Anette Strand Sletmoen, prosjektleder nettverket Inn på tunet Hedmark

Reklamer