LES: Gården gir positive opplevelser

IMG_4556 - KopiInn på tunet (IPT) er tilrettelagte og kvalitetssikrede velferdstjenester på gårdsbruk. Tjenestene skal gi mestring, utvikling og trivsel. Aktiviteten i tjenestetilbudet er knyttet opp til gården, livet og arbeidet der.

Hva tilbyr Inn på tunet?

Inn på tunet-gårder tilbyr aktiviteter som gir meningsfylt arbeid , mestring, utvikling og trivsel til alle aldre. Det er mange ulike forskningsrapporter og erfaringer som viser positive effekter av denne typen tiltak: Å bruke dyr i terapi, arbeide med hagebruke og mestring av konkrete oppgaver på gården. Alt dette er med på forbedre hverdagen til de som får tilbud fra Inn på tunet-gårdsbruk. Les mer om Inn på tunet, finn fram til tilbydere og se hvordan du kan gå fram, dersom du ønsker å bli en Inn på tunet-tilbyder her.

Matmerk har ansvar for godkjenning av Inn på tunet-gårder.