Månedlige arkiver: november 2014

LES: Gården gir positive opplevelser

Inn på tunet (IPT) er tilrettelagte og kvalitetssikrede velferdstjenester på gårdsbruk. Tjenestene skal gi mestring, utvikling og trivsel. Aktiviteten i tjenestetilbudet er knyttet opp til gården, livet og arbeidet der.

LES: Nettverkssamling med nytt og nyttig

Hvilke verdier står du for? Hvilke behov har markedet? Hvordan jobbe med anbud? Hvordan håndterer vi ulike etiske spørsmål? Det var noen av spørsmålene, som det ble gitt innspill og svar på under nettverkssamlingen til Inn på tunet Hedmark.