Les: Grønt arbeid-samarbeid gir suksess!

Skjeltorp 1 - Kopi

Ny start: Tidligere rusmisbruker Eivind Larsen(48) har god tro på at han skal utnytte resten av arbeidsårene sin godt. På Skjeltorp gård i Østfold har han fått oppfølging og arbeidstrening, nå er han klar for nye arbeidsutfordringer. Foto: Fylkesmannen i Østfold

Eivind Larsen(48) er fryktelig spent om dagen, etter vel ett år med grønn arbeidstrening på Skjeltorp gård føler han seg klar for ny jobb.

– Jeg kan ikke få fullrost opplegget her, sier Larsen.


Eivind Larsen er en av ti arbeidssøkere på arbeidstrening ved Skjeltorp gård i Østfold.

– Det er synd jeg ikke kjente til dette tidligere, her er det veldig sosialt og opplegget tilpasses helt til oss. Dette har gitt meg selvtilliten tilbake, sier Larsen, som har slitt med rusproblematikk.

Skjeltorp 3 - Kopi

Poteter gjør godt: På Skjeltorp gård i Østfold gjør potetene og gårdsarbeid underverker for personer som sliter med rus og psykiske utfordringer. Mange kommer seg ut i ordinær jobb eller studier etter arbeidstrening på gården. Foto: Fylkesmannen i Østfold

Nå ser han lyst på framtida og har god tro på å komme seg ut i jobb igjen.

– Dette er en flott plass å komme i gang, her får du hjelp med både det ene og det andre, og jeg har ikke hatt en eneste kjedelig dag her, sier Larsen.

Og statistisk sett, har Larsen gode odds, for seks av ti som var på arbeispraksis gjennom Grønt arbeid ved Skjeltorp gård i Østfold i 2013, kom i jobb eller startet med studier, det viser tall fra NAV. Året før kom åtte av ti ut i aktivitet. Struktur og samarbeid framheves som suksessfaktorer.

Lite hokus pokus

Gårdskjerring Mette Skjeltorp bedyrer at de ikke er noe hokus pokus de bedriver på gården, men at det enkelt og greit er gårdsarbeid som er tingen.

– Vi involverer de på arbeidstiltak i jobbene som skal gjøres på gården, og gjennom det opplever deltakerne å få god mestringsfølelse og gløden for videre arbeid, sier hun.

På gården driver de gårdsbutikk hele året, hvor de selger flere slag med poteter, grønnsaker og andre matprodukter. 300 tonn poteter produseres på gården, og 200 tonn omsettes over disk i gårdsbutikken. Tre hester beiter på et jordet ved siden av grønnsakene, og i gartneriet henger fristende tomater, litt oppe i lia er det en gapahuk som brukes til lunsjpausene når været tillater det. I fjøset, som nå er stall, holder to hestefrelste jobbsøkere på med å strigle huset, så her er det ikke bare hestene som blir striglet.

Samarbeid gir suksess

NAV Østfold har 50 tiltaksplasser med Grønt arbeid, som er tilpasset de med utfordringer innen rus og psykisk helse. 10 av plassene er på Skjeltorp gård, og det er tiltaksbedriften Deltagruppen som har hovedansvaret for opplegget. Stein Kingsrød-Hovden er ansatt i Deltagruppen, men han har arbeidsplassen sin på Skjeltorp gård. Her er han veileder og kollega av Mette på gården.

– Jeg vil si at det er det er det tette samarbeidet mellom gård, tiltaksbedrift og NAV som er suksessfaktoren, sier Kingsrød-Hovden.

Han forteller at det er en nøye utvelgelse av kandidater som kan passe inn, og som ikke minst viser motivasjon for å komme ut i jobb.

– Motivasjonen er inntakskriterium på gården, og det er nok også en kjernefaktor for resultatene vi har sett, sier Kingsrød-Hovden.

– Flere må få tilbud

Forsker og ansatt ved Høgskolen i Buskerud/Vestfold, Bente Berget, ønsker seg økt bruk av Grønt arbeid over hele landet. Hun har blant annet skrevet en doktorgradsavhandling om Inn på tunet og grønn omsorg.

– Dette vet vi virker og dette bør vi benytte i langt større grad. Det betyr ikke at vi har forsket nok på det, det er mye mer vi bør finne ut av når det gjelder grønn omsorg og hele Inn på tunet-feltet, sier Berget.

Koordinator for Arbeid og psykisk helse ved NAV Østfold Marius Kristiansen samstemmer. Han er ikke i tvil om at Grønt arbeid fungerer godt.

– Vi ser at stedvis fungerer dette veldig bra, så vi ønsker å finne ut mer og videreutvikle dette i Østfold. Ikke minst ønsker vi i NAV å øke vår bestillerkompetanse, slik at vi helt konkret vet hva vi er ute etter, sier Kristiansen.

– Jeg er sikker på at flere ville hatt stor nytte av dette, og det er bra at det begynner å bli litt mer kjent. Selv om jeg nå er blitt 48 år, så har jeg planer om å utnytte de siste arbeidsårene mine godt, sier jobbsøker Larsen med et smil.

IMG_4442 - Kopi

Lærer bort: Gardskona Mette Skjeltorp lærer bort Grønt arbeid til en studiegjeng fra Hedmark. NAV Østfold og NAV Akershus har 50 tiltaksplasser med Grønt arbeid hver, til sammenligning har Hedmark 12 tiltaksplasser med Grønt arbeid. Foto: Anette Strand Sletmoen

Hedmark lærte av Østfold

En gruppe på 11 med tilbydere fra Hedmark, samt Anne Pauline Skjelkvåle fra Fylkesmannen i Hedmark og Mona Eng fra NAV Hedmark besøkte nylig Skjeltorp gård.

– Studieturen ga innblikk i at struktur og ikke minst et skille mellom Grønn omsorg og Grønt arbeid er klart, sier Anne Pauline Skjelkvåle, Inn på tunet-ansvarlig hos Fylkesmannen i Hedmark.

NAV Østfold og NAV Akershus har 50 tiltaksplasser med Grønt arbeid hver, til sammenligning har Hedmark 12 tiltaksplasser.

– Her mener jeg at vi har mye å lære, sier Skjelkvåle.

Mona Eng, seniorrådgiver ved NAV Hedmark sier at Grønt arbeid er et arbeidsmarkedstiltak hvor gården er underleverandør for en forhåndsgodkjent tiltaksarrangør.

– Dette er Grønt arbeid-konseptet i NAV, det ivaretar kvalitetssikring og våre kvalitetskrav til våre leverandører, sier Eng.

Hun kan ikke umiddelbart love flere tiltaksplasser i Hedmark.

– Arbeidsmarkedstiltak må være basert på lokale og regionale behov. Det vil si at våre kontorer og regioner selv planlegger og bestemmer om det er behov for denne typen arbeidsmarkedstiltak, eller om behovet dekkes på annen måte. Grønt arbeid vil kunne være et svært godt tilbud for enkelte av våre brukere, men det vil alltid være en prioritering siden tiltaksplasser er et knapphetsgode, sier Eng.

Tekst: Anette Strand Sletmoen, prosjektleder nettverket Inn på tunet Hedmark

Reklamer