LES: – Inn på tunet-tall må på bordet

Anders Lauten - Kopi

Finne tall: Anders Lauten, spesialsykepleier med mastergrad i psykisk helsearbeid, mener at det nå må forskes for å finne ut av hva Inn på tunet kan bety i kroner og øre.

Kvalitativ forskning slår fast at grønn omsorg er bra, men det er få tall og kvantitativ forskning som sier noe om at grønn omsorg er samfunnsmessig lønnsomt.

Anders Lauten, spesialsykepleier med mastergrad i psykisk helsearbeid, har vært delaktig i studien ved Høgskolen i Hedmark på grønn omsorg. Forskningen ved høgskolen samstemmer med andre studier både i Norden og Nederland, og Lauten mener at det ikke er noen tvil om at grønn omsorg har god effekt. Det han derimot savner, er mer bruk av Inn på tunet-tjenester og grønn omsorg.

– Jeg tror at det nå må settes tall på effekten av grønn omsorg og fokuseres på kvantitativ forskning. Det må legges fram hva man kan spare i penger ved å bruke Inn på tunet-tjenester. Det er en kjensgjerning at politikere og enhetsleder er mer opptatt av tall enn kvalitativ forskning, sier Lauten.

Han mener at det må synliggjøres at Inn på tunet har en vinn-vinn-effekt, både at det er bra for brukerne i seg selv, men ikke minst at det også kan spare samfunnet for store kostnader.

– Ser verdien av grønn omsorg

Trondheim kommune er kanskje den kommunen i landet som kjøper mest Inn på tunet-tjenester.

– Vi kjøper ikke grønn omsorg fordi vi må, vi gjør det fordi vi vil, sier Kirsti Buseth, rådgiver hos rådmannen i Trondheim.

Livskvalitet: Kirsti Buseth, rådgiver hos rådmannen i Trondheim, sier at kommune benytter seg av Inn på tunet-tilbud fordi de mener det øker livskvaliteten til innbyggerne i kommunen.

Hun forteller at kommunen er klar på at kontakt med dyr og natur, og at livet på gården er bra for folk.

– Det handler ikke minst om livskvalitet. Så lenge innbyggerne våre vil ha det, så vil vi kjøpe Inn på tunet-tjenester, sier Buseth.

Men Trondheim kommune klarer heller ikke å tallfeste hva det betyr at de benytter seg av Inn på tunet-tjenester.

– For oss er det et viktig og annerledes tilbud for innbyggerne i kommunen, sier Buseth.

Åtte av ti tilbake i jobb eller studier

Ved NAV i Østfold jobber de nettopp med å få tallfestet hva Inn på tunet betyr. Etter en prøveperiode med to gårder med grønt arbeid, har de fra 2010 til i dag videreutviklet dette til å ha sju gårder med Inn på tunet og grønt arbeid. Østfold har i dag 50 deltakere på dette tilbudet, og Akershus har tilsvarende antall plasser i sitt fylke med grønt arbeid.

– Vi ser at stedvis fungerer dette veldig bra. På en gård så vi at gjennom 2013 kom åtte av ti deltakere tilbake i jobb eller studier. Nå ønsker vi å jobbe for å videreutvikle dette, sier Marius Kristiansen, koordinator Arbeid og psykisk helse hos NAV Østfold.

Han sier at det ikke minst er NAV som må øke sin bestillerkompetanse for å få til resultater.

– Her handler det om samhandling, og vi i NAV må ikke minst vite hva vi faktisk er ute etter å kjøpe, sier Kristiansen.

For NAV resultatmåles på at brukere skal tilbake i jobb eller studier. Trondheim kommune derimot måler i større grad Inn på tunet-tjenestene i livskvalitet.

Marius Kristiansen 3 - Kopi

Jobb og studier: NAV resultatmåles på å få folk tilbake i jobb eller studier, sier Marius Kristiansen, koordinator Arbeid og psykisk helse NAV Østfold.

Tekst/foto: Anette Strand Sletmoen, prosjektleder nettverket Inn på tunet Hedmark

Reklamer