Les: Inn på tunet og grønn omsorg er ubestridt bra

IMG_3822 - Kopi

Forskergruppa ved Høgskolen i Hedmark har funnet at Inn på tunet blant annet er bra for unge som sliter med rus og psykisk sykdom, prosjektleder Ragnfrid Kogstad, til høyre i bildet.

Studier fra Høgskolen i Hedmark, Norden og Nederland er samstemte, grønn omsorg gir bedre helse og høyere livskvalitet.

Gjennom tre år har Høgskolen i Hedmark forsket på Inn på tunet og grønn omsorg, spesielt i forhold til ungdom som sliter med rus og psykiske lidelser. Resultatene av høgskolens studier ble presentert under to konferansedager på Terningen Arena i Elverum 21. og 22. mai, og hovedkonklusjonen er entydig:

– grønn omsorg gir bedre helse.

Gjennom flere delstudier blant både deltakere på Inn på tunet-gårder, kjøpergrupper og tilbydere er det bred enighet om at grønne tjenester gir helseeffekter gjennom samspill av både naturgitte og sosiale faktorer, slik at brukere både kan være og lære.

Grønn omsorg gjør det mulig å utvikle fleksibel og individuelt tilpassede tilbud, slik at brukere får anledning til å møte utfordringer både på det eksistensielle, sosiale og praktiske plan, og det i sitt eget tempo.

Dyr helbreder

Samspill med dyr og spesielt hesten, trekkes fram i studien fra høgskolen som en god helsebringer for mennesker. Rideterapeut Jeanette Lysell fortalte om erfaringer Oslo universitetssykehus, avdeling rus- og avhengighet, har gjort med nettopp hesten som behandler.

– Hesteflokken er i stor grad lik oss mennesker, og den er et fantastisk redskap for at unge med rusproblematikk får selverkjennelse og mestringsfølelse, sa Lysell.

Jeanette Lysell, rideterapeut - Kopi

Jeanette Lysell er rideterapeut og mener at hesten har en helende effekt.

– Samspillet med dyr hjelper mennesker som sliter med rus og psykiske utfordringer til å tørre og stole på andre mennesker igjen. Mange brukere av Inn på tunet-tjenester sliter med å stole på andre mennesker, sier forsker og prosjektleder for studien ved høgskolen, Ragnfrid Kogstad.

Naturlig aktivitet og fysisk fostring er også vektlagt i studiene av grønn omsorg. Det påpekes at deltakere på Inn på tunet-tilbud gjennom naturlig aktivitet blir fysisk sliten, og at det ikke bare gir en god fysisk helseeffekt, men at det også fører til mindre psykisk slitenhet.

– Ikke minst er næringsrik mat og den sosiale arenaen en viktig del av et Inn på tunet-tilbud, sier Kogstad.

Meningsfullt og likeverdighet

Deltakere på Inn på tunet-tiltak sier at de opplever at aktivitetene på gården er meningsfulle, fordi det er ikke er kunstig skapt, men aktivitet som faktisk må gjøres. De opplever fellesskap med andre, og de forteller at en tydelig og god leder av gruppa er viktig for at den skal fungere.

– Deltakere vi har intervjuet sier at de opplever at de blir sett på som likeverdige, de opplever at de ikke blir dømt, de opplever anerkjennelse for det de gjør, og de opplever verdighet. Naturen, dyrene og menneskene på gården bidrar til dette, og vi kan kanskje si at det er kjernefaktorer, sier Kogstad.

Og Mike Slade, professor ved Kings College i London, mener at helsevesen og andre institusjoner må utfordre seg selv på hvordan de ser på pasientene sine, sett i forhold til likeverdighet.

– Vi oppsøker et bilverksted når bilen ryker, på samme måte oppsøker vi hjelp når vi trenger det i helsesammenheng. Det er på tide at vi som hører til det kliniske går i oss selv i forhold til hvordan vi møter og ser på pasientene våre, sa Slide under konferansen i Elverum.

Samstemte

Høgskolen i Hedmark har også gjort en undersøkelse for å finne andre studier i Norden rundt temaet grønn omsorg og «recovery», restitusjon.

– Vi finner de samme resultatene av grønn omsorg i litteratur generelt i Norden, fortalte Anne Mari Steigen, som er en del av forskergruppa ved Høgskolen i Hedmark.

Også Marjolein Elings fra Wageningen universitet i Nederland kunne fortelle om de samme resultatene fra studier i sitt hjemland. I dag har de i Nederland rundt 1100 gårder som driver med Inn på tunet-virksomhet, og dette er også økende fortalte Elings.

Patrik Grahn, professor ved det svenske landbruksuniversitetet kunne også bekrefte at studier de har gjort blant annet med helsehager viser gode resultater i forhold til stressrelatert sykdom. Ikke minst viser disse studiene at kostnadene med helsetjenester gikk ned.

 – Å bruke naturen i behandling er ikke noe nytt, vi kjenner jo til sanatorium, hvor behandlingen var frisk luft, landlige omgivelser, næringsrik mat, ro, hvile og trening, sa Grahn.

Tekst/foto: Anette Strand Sletmoen, prosjektleder nettverket Inn på tunet Hedmark

Reklamer