Månedlige arkiver: juni 2014

LES: – Inn på tunet-tall må på bordet

Kvalitativ forskning slår fast at grønn omsorg er bra, men det er få tall og kvantitativ forskning som sier noe om at grønn omsorg er samfunnsmessig lønnsomt.

Les: Inn på tunet og grønn omsorg er ubestridt bra

Studier fra Høgskolen i Hedmark, Norden og Nederland er samstemte, grønn omsorg gir bedre helse og høyere livskvalitet.