LES: – Kjøper ikke grønn omsorg for å være snille mot bonden

Kirsti Buseth

Kirsti Buseth, rådgiver hos rådmannen i Trondheim

Trondheim kommune er kanskje landets ledende kommune innen kjøp av Inn på tunet-tjenester til ulike grupper, både unge og gamle. Kommunen har tatt et veivalg og ville ha noe annerledes å tilby sine innbyggere.

– Trondheim kommune kjøper ikke Inn på tunet-tjenester og grønn omsorg for å være snille mot bonden. Vi kjøper dette fordi vi ønsker bredde i tilbudet vårt i kommunen, og fordi innbyggerne våre vil ha det, sa Kirsti Buseth, rådgiver hos rådmannen i Trondheim.

Hun og mange andre delte erfaringer og resultater fra studier under to dager med konferansen med Inn på tunet og grønn omsorg som tema ved Høgskolen i Hedmark.

høgskolen forskning - Kopi

Arild Granerud, til venstre og Bengt Eriksson om forskningen ved Høgskolen i Hedmark, kjernen i grønn omsorg, fra et brukerperspektiv.

Grønn omsorg er bra

Gjennom tre år har høgskolen gjort studier på grønn omsorg, og disse ble presentert under dagene på Terningen Arena i Elverum.

Hovedkonklusjonen er at grønn omsorg er et godt alternativ for mennesker som sliter med psykiske problemer og rus. For deltakerne i studien var det positivt å mestre arbeidsoppgaver og omgang med dyr, samt å samarbeide med andre.

Resultatet av studien samstemmer med andre studier i Norden og i Nederland, som også ble presentert under konferansen.

– Tidvis svært gode resultater

Marius Kristiansen, NAV Østfold - Kopi

Marius Kristiansen, koordinator arbeid psykisk helse NAV Østfold

I Østfold og Akershus har de 100 tiltaksplasser med grønt arbeid. På en av gårdene viste resultater at 80 prosent av deltakere hadde kommet tilbake i jobb eller studier. Etter en prosjektperiode satser nå fylkene på å utvikle samarbeidet mellom NAV og Inn på tunet-tilbydere, fortalte Marius Kristiansen, koordinator arbeid og psykisk helse, NAV Østfold.

– Det vil være dumt å ikke satse mer på noe vi har sett så gode resultater av, sa han under sitt innlegg i Terningen Arena.

Tekst/foto: Anette Strand Sletmoen, prosjektleder nettverket Inn på tunet Hedmark

Reklamer