Les: Forskere om erfaringer og effekter av Grønn omsorg

KaninHøgskolen i Hedmark inviterer til konferanse i forbindelse med avslutningen av det 3-årige forskningsrådsprosjektet Mental Health Promotion by Recovery Oriented Green Care Services. Prosjektet har undersøkt ulike erfaringer og effekter av Grønn omsorg sett fra brukeres, tilbyderes og forvaltningens perspektiv. Konferanse 21.-22.mai 2014, Terningen Arena, Elverum

Bidragsyterne kommer fra blant annet Universitetet i Oslo, Universitetet for Miljø- og Biovitenskap, Møreforskning, Høgskolen i Telemark, NAV (Hedmark), Fylkesmannens landbruksavdeling (Hedmark), Trondheim kommune, det nasjonale Inn på tunet-nettverket, IPT-tiltak i Sør-, Øst- og Vest- Norge, Universitetet i Weiningen, Nederland og Kings College, London.

Tidligere masterstudenter vil presentere prosjekter knyttet til Grønn omsorg.

Se fullstendig program her.

Reklamer