Månedlige arkiver: april 2014

Les: Forskere om erfaringer og effekter av Grønn omsorg

Høgskolen i Hedmark inviterer til konferanse i forbindelse med avslutningen av det 3-årige forskningsrådsprosjektet Mental Health Promotion by Recovery Oriented Green Care Services. Prosjektet har undersøkt ulike erfaringer og effekter av Grønn omsorg sett fra brukeres, tilbyderes og forvaltningens perspektiv. Konferanse 21.-22.mai 2014, Terningen Arena, Elverum