Les: Fokus på etikk og førstehjelp

IMG_0438 - Kopi

Trude Andersen fra Innovasjon Norge ledet etikkarbeidet for Inn på tunet Hedmark.

Etikk ble satt på dagsorden under årsmøte i Inn på tunet Hedmark 8. mars på Valmsnes gård i Osen.

– Etikk er sentralt i jobben vår, det er viktig både for brukere, pårørende, kjøpergrupper og tilbydere, sier ny styreleder Randi Mælum. 

Trude Andersen fra Innovasjon Norge ledet arbeidet med etikk, og nettverksmedlemmene utarbeidet et eget vedtektspunkt, som det ble vedtatt å legge til i organisasjonens vedtekter.

Det ble lagt vekt på etikk i den enkelte bedrift, men ikke minst også snakket om hvor viktig det er med felles bevissthet rundt etikk for omdømmebygging av merkevaren Inn på tunet.

Vedtaket om etikk:

De etiske retningslinjene skal ivareta hensyn til brukere, pårørende,
kjøpergrupper, medlemmer i nettverket og nærmiljøet. De skal bidra til god
kvalitet på tjenestene og et godt felles omdømme i nettverket.

• Taushetsplikt og andre lover og regler overholdes.

• Mennesker skal behandles med respekt og verdighet uavhengig av
etnisk bakgrunn, kjønn, funksjonsnivå, seksuell legning, livssyn og økonomi.

• Tilbudet skal bygge på et positivt menneskesyn gjennom
mestringsopplevelse, fellesskap, ros og anerkjennelse.

• Virksomheten skal drives ærlig og redelig når det gjelder
økonomi og avtaler.

Ved alvorlige brudd på disse retningslinjene kan styret ekskludere et medlem
fra nettverket.

Førstehjelpskurs

7. mars var det duket for førstehjelpskurs med Bjørn Stolt fra Norsk Luftambulanse.

– Mange er redd for å gi feil førstehjelp, men dårlig førstehjelp er å snu ryggen til, sa Stolt.

Noen huskeregler:

* nødtlf i Norge 113, 112 i alle andre europeiske land
* 113 app på tlf kan lastes ned og gi stedsanvisning, lag nødplakat på nodplakat.no – så vet du hvor du er
* Hva forteller omgivelsene deg om det som kan ha skjedd?
* kjenn på kinnet til pasienten, kald og klam- et dårlig tegn, pass på at pasienten får frie luftveier, dersom vedkommende puster, legg pasienten i sideleie, dersom pasienten ikke puster, start med kompresjoner, 2 innblåsninger (rolig pust) – 30 kompresjoner – to fingre på brystet på spedbarn, en hånd på barn, to hender på voksne. (hyppighet som tilsier 100 kompresjoner i minuttet)

Invitasjonen til kurs og årsmøte

Her kan du se bilder fra årsmøte og førstehjelpskurset:

IMG_0462 - Kopi

Anne Pauline Skjelkvåle, til høyre, fra Fylkesmannen i Hedmark fikk varm gave for lang og tro tjeneste for Inn på tunet Hedmark, til venstre, ny styreleder Randi Mælum.

IMG_0412 - Kopi

Bjørn Stolt fra Norsk Luftambulanse sier at dårlig førstehjelp er å snu ryggen til, vis omsorg og gjør så godt du kan, oppfordret han.

IMG_0465 - Kopi

Anne Pauline Skjelkvåle fikk votter med Inn på tunet-logo på.

IMG_0422 - Kopi

Cathrine Gjems Krogstad med godt humør under førstehjelpskurs.

IMG_0425 - Kopi

Full konsentrasjon med blås og kompresjon.

IMG_0430 - Kopi

Heidi Børresen, bak, får ut et tenkt fremmedlegeme i halsen hos Eva Hartviksen.

IMG_0449 - Kopi

Etikkarbeid, Ingunn Sigstad Moen, Randi Mælum, Gunnar Kjeverud og Margrethe Furuli.

IMG_0413 - Kopi

Førstehjelpskurs – teori

IMG_0457 - Kopi

Etikkarbeid, Svein Slaastad og Eva Hartviksen

Reklamer