Les: Gården som arena for de positive opplevelser

IMG_6249 - KopiInn på tunet (IPT) er tilrettelagte og kvalitetssikrede velferdstjenester på gårdsbruk.

Barn og unge

Ikke alle barn klarer en vanlig skoledag. Inn på tunet kan gjøre den store forskjellen.

Arbeidstrening og rehabilitering

Inn på tunet tilbyr grønt arbeid til voksne og ungdommer som har behov for arbeidstrening, rehabilitering og avklaring av muligheter.

Helse og omsorg – Inn på tunet

Positive hverdager øker livskvaliteten. Inn på tunet gir brukere som virkelig trenger det et fast punkt i hverdagen.

Les om Inn på tunet på Matmerk sine nettsider.

Reklamer