Månedlige arkiver: februar 2014

Les: Førstehjelpskurs og årsmøte 7. og 8. mars

Velkommen til førstehjelpskurs og årsmøte for medlemmer i nettverket Inn på tunet Hedmark på Valmsnes gård i Åmot. Vi gleder oss!

Les: Gården som arena for de positive opplevelser

Inn på tunet (IPT) er tilrettelagte og kvalitetssikrede velferdstjenester på gårdsbruk.